Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
Job title Location Date posted

KẾ TOÁN; NHÂN VIÊN IT; NHÂN VIÊN NHÂN SỰ; NHÂN VIÊN HỖ TRỢ PHÒNG KỸ THUẬT

Ho Chi Minh 21/02/2019

Nhân viên tư vấn bất động sản; Nhân viên thiết kế 3D; Nhân viên chăm sóc khách hàng; Nhân viên văn phòng

Ho Chi Minh 31/05/2018

Kỹ sư tự động hóa, nhân viên kho, nhân viên vận hành máy, lao động phổ thông, nhân viên QC, lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên Kho

Ho Chi Minh 09/05/2018

Công nhân sản xuất, Nhân viên giám sát kho, Nhân viên giám sát QA-QC, thư ký phòng sản xuất

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên giám sát an toàn lao động, Nhân viên thí nghiệm, Nhân viên kế toán vật tư, Nhân viên bảo trì điện, Nhân viên vận hành máy

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên cơ điện, nhân viên cơ khí, kế toán kho

Ho Chi Minh 09/05/2018

Kế toán, Lao động phổ thông

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên thiết kể bản vẽ viễn thông (Netx-Cad)

Ho Chi Minh 10/04/2018

Nhân viên Kế toán tổng hợp, Nhân viên Điện, Điện tử - tin học, Điện tử dân dụng

Ho Chi Minh 23/03/2018

Nhân viên kinh doanh; Thủ kho; Phiên dịch; Trợ lý kinh doanh; Kỹ sư cơ khí; Công nhân

Ho Chi Minh 22/03/2018

Kế toán Kho, Kế toán Showroom

Ho Chi Minh 20/03/2018

Nhân viên vận hành may CNC; Kỹ thuật nguội lắp ráp khuôn; Kỹ thuật sơn – in; Kế toán kho – tiền mặt; Bảo trì điện công nghiệp; Bảo trì máy ép nhựa.

Ho Chi Minh 13/03/2018

Nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên hành chính nhân sự

Ho Chi Minh 29/12/2017

Kỹ sư thiết kế

Ho Chi Minh 01/11/2017

KIỂM TRA AN TOÀN XE

Ho Chi Minh 01/11/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.