Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
Job title Location Date posted

Nhân viên giám sát an toàn lao động, Nhân viên thí nghiệm, Nhân viên kế toán vật tư, Nhân viên bảo trì điện, Nhân viên vận hành máy

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên cơ điện, nhân viên cơ khí, kế toán kho

Ho Chi Minh 09/05/2018

Tổ trưởng vận hành sản xuất, Nhân viên bảo trì cơ khí

Ho Chi Minh 09/05/2018

Công nhân cơ khí, Lao động phổ thông, Lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên bảo trì điện, nhân viên vận hành nồi hơi, bảo trì cơ khí, nhân viên vận hành máy, lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên vận hành máy; Nhân viên lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Kỹ thuật viên

Ho Chi Minh 18/04/2018

Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư kinh doanh, Marketing online, Công nhân kỹ thuật

Ho Chi Minh 11/04/2018

Nhân viên thiết kể bản vẽ viễn thông (Netx-Cad)

Ho Chi Minh 10/04/2018

Nhân viên phục vụ; Nhân viên pha chế nước giải khát

Ho Chi Minh 10/04/2018

Nhân viên kinh doanh

Ho Chi Minh 05/04/2018

Nhân viên Kinh doanh - Marketing

Ho Chi Minh 03/04/2018

Nhân viên Kế toán tổng hợp, Nhân viên Điện, Điện tử - tin học, Điện tử dân dụng

Ho Chi Minh 23/03/2018

Nhân viên Kinh doanh

Ho Chi Minh 23/03/2018

Nhân sự Kỹ thuật

Ho Chi Minh 23/03/2018

Nhân viên kinh doanh; Thủ kho; Phiên dịch; Trợ lý kinh doanh; Kỹ sư cơ khí; Công nhân

Ho Chi Minh 22/03/2018

Nhân viên vận hành may CNC; Kỹ thuật nguội lắp ráp khuôn; Kỹ thuật sơn – in; Kế toán kho – tiền mặt; Bảo trì điện công nghiệp; Bảo trì máy ép nhựa.

Ho Chi Minh 13/03/2018

Nhân viên cơ điện

Ho Chi Minh 12/02/2018

Tuyển Thực tập sinh

Ho Chi Minh 29/01/2018

Nhân viên kế toán, nhân viên kinh doanh, nhân viên quản lý sản xuất, nhân viên hành chính nhân sự

Ho Chi Minh 29/12/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.