Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
Job title Location Date posted

Công nhân điện, công nhân cơ khí

Ho Chi Minh 10/07/2018

Nhân viên Kỹ thuật; Nhân viên Bảo trì

Ho Chi Minh 22/06/2018

Thực tập sinh

Ho Chi Minh 07/06/2018

Nhân viên phân tích cơ lý và lấy mẫu; công nhân vận hành xuất thủy; công nhân vận hành máy nghiền; nhân viên bảo trì cơ khí; nhân viên bảo trì điện;

Ho Chi Minh 21/05/2018

Vận hành đứng máy, thợ phụ cắt Laser

Ho Chi Minh 21/05/2018

nhân viên cơ khí

Ho Chi Minh 21/05/2018

Kỹ sư tự động hóa, nhân viên kho, nhân viên vận hành máy, lao động phổ thông, nhân viên QC, lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên giám sát an toàn lao động, Nhân viên thí nghiệm, Nhân viên kế toán vật tư, Nhân viên bảo trì điện, Nhân viên vận hành máy

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên cơ điện, nhân viên cơ khí, kế toán kho

Ho Chi Minh 09/05/2018

Tổ trưởng vận hành sản xuất, Nhân viên bảo trì cơ khí

Ho Chi Minh 09/05/2018

Công nhân cơ khí, Lao động phổ thông, Lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên bảo trì điện, nhân viên vận hành nồi hơi, bảo trì cơ khí, nhân viên vận hành máy, lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Nhân viên vận hành máy; Nhân viên lái xe nâng

Ho Chi Minh 09/05/2018

Kỹ thuật viên

Ho Chi Minh 18/04/2018

Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư kinh doanh, Marketing online, Công nhân kỹ thuật

Ho Chi Minh 11/04/2018

Nhân viên kinh doanh; Thủ kho; Phiên dịch; Trợ lý kinh doanh; Kỹ sư cơ khí; Công nhân

Ho Chi Minh 22/03/2018

Nhân viên vận hành may CNC; Kỹ thuật nguội lắp ráp khuôn; Kỹ thuật sơn – in; Kế toán kho – tiền mặt; Bảo trì điện công nghiệp; Bảo trì máy ép nhựa.

Ho Chi Minh 13/03/2018

Nhân viên cơ điện

Ho Chi Minh 12/02/2018

Tuyển Thực tập sinh

Ho Chi Minh 29/01/2018

Công nhân Cơ Khí

Ho Chi Minh 13/12/2017
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.