Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kĩ Sư Cơ Khí - Giám sát công trình

  • Ho Chi Minh
  • Entry Level
  • Permanent
  • Negotiable
  • Mechanical / Auto / Automotive
  • Unlimited

Job Description

- Tên đơn vị tuyển dụng: Công ty TNHH Thương Mại Công nghệ Anh Minh

- Giới  thiệu:
­ Công Ty TNHH TM Công Nghệ Anh Minh:  Là một  trong những công ty chuyên thiết  kế,  thi  công trong ngành lắp máy.  

Khách hàng có cả 3 miền đất  nước, các khách hàng truyền thống như Ajinomoto,  Netsle, FCV,  Orana,  Rich’s, Toyo Việt Nam, UIP,  Amway…

Công ty có môi trường thăng tiến nghề nghiệp một cách bền vững, đảm bảo đời sống của người lao động tốt nhất

- Tuyển HSSV tốt nghiệp ngành: Cơ Khí               Trình độ: Cao Đẳng trở lên

- Mô tả về công việc:

­+ Giám sát  thi công, ­ Giám sát  lắp đặt  (Thiết bị ;  Đường ống công nghệ;  Kết cấu, Bồn bể).
­+ Tổ chức thi công:  Kiểm soát  khối  lượng,  lập kế hoạch thi công, lập kế hoạch huy động nhân sự, thiết bị,triển khai  thi công hạng mục lắp đặt thiết bị, đường ống công nghệ, kết cấu, bồn bể…

+ Quản lí dự án tại công trường thi công: Có khả năng giám sát công trình, lập biện pháp thi công kế hoạch và tổ chức kiểm tra.

+ Trực tiếp tổ chức quản lí công tác thi công hàng ngày tại công trường, lập tiến độ chi tiết, triển khai tổ chức thi công theo đúng kế hoạch để đảm bảo tiến độ như đã cam kết.

+ Chịu trách nhiệm về mặt kỹ thuật, chất lương, khối lượng, an toàn lao động vệ sinh môi trường trên công trường (làm việc với tư cách Chỉ huy trưởng công trường).

+ Điều phối việc thi công tại nhà máy thực phẩm , hóa chất và dầu khí (Sẽ mô tả chi tiết trong quá trình phỏng vấn)

Job Requirement

Ưu  tiên cho người  biết  ngoại ngữ:  English.
­Có kinh nghiệm  lắp đặt  thiết  bị đường ống  trong ngành công nghiệp  thực phẩm.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.