Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kỹ sư thiết kế

 • Ho Chi Minh (District 1)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • College
 • 2 - 3 Years
 • Negotiable
 • IT - Software
 • Unlimited

Job Description

+ Thiết kế biết sử dụng : solidworks weldment-sheet Metal-Piping

+ Tạo các mô hình 3D cho  thiết  bị ,  kết  cấu và đường ống dựa  trên các  thông số kỹ  thuật ,  bản vẽ  tiêu chuẩn,  hướng dẫn  thiết  kế,  sơ đồ dòng chảy, và thông tin cung cấp bởi  phần mềm Kỹ  thuật .
+ Lập danh sách các  thành phần cần  thiết  cho đường ống  trong nhà máy .
+ Chuẩn bị  các bản vẽ  liên quan ( Piping  Arrngement  drawing, Isometric drawing…)
+ Bốc tách khối  lượng
­+ Trực  tiếp quan hệ với  giám sát của Chủ đầu tư,  giải  quyết  các công việc hàng ngày tại  hiện  trường.
­+ Chịu  trách nhiệm  tổng  thể  trước Chỉ  huy  trưởng và Gi ám đốc công  ty về các mặt  hoạt  động của công  trường.

Job Requirement

 Trên 2 năm kinh nghiệm  thiết  kế 3D Cad sản phẩm đường ống.
­ Giao  tiếp  tiếng Anh (TOEIC 600).
­ Ưu  tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Revit MEP thiết  kế 3D.
­ Có khả năng  lãnh đạo, quản  lý dự án.
­ Có kỹ năng  làm việc nhóm,  năng động,  nhiệt  tình

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.